• Image of UNIZIN
  • Image of UNIZIN
  • Image of UNIZIN
  • Image of UNIZIN

Unizin is final outcome from the Unigeo Festival - student´s festival related to the Institute of Creative Photography at Silesian University in Opava in Czech Republic. Unizine contains selected photographs and art works from Unigeo Festival 2017 and text written by leading Czech art curator and theorist Jiri Ptacek. Created by Unigeo team 2017: Stanislav Bříza, Kristýna Dvořáková, Jiří Straka, Jan Vosýnek
/
Unizin je finální výstup z Unigeo studentského festivalu Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Unizin obsahuje vybrané fotografie a objekty z Unigeo festivalu 2017 a text napsaný předním českým kurátorem a teoretikem Jiřím Ptáčkem. Zin vznikl díky práci Unigeo 2017 týmu ve složení: Stanislav Bříza, Kristýna Dvořáková, Jiří Straka, Jan Vosýnek
...

Follow Unigeo Instagram to see exceptional work of students from the Institute of Creative Photography in Opava, Czech Republic. We are developing this online platform as part of Unigeo Festival to showcase student´s work based on Instagram TAKE OVER principle, changing every two weeks.